за Христос

Библейски Речник / Атад

Ханаанец, на чието гумно бил оплакан Яков при смъртта му, когато го носели от Египет за Хеврон - Битие 50:10,11. Виж Авел-мисраим.


« Назад