за Христос

Библейски Речник / Авел-мисраим

Наречен така от седемдневното ридание на Йосиф и на неговите другари, когато носели тялото на Яков от Египет, за да го погребат - Битие 50:10,11. Авел - мисраим е разположен в Ерихонското поле, между Ерихон и Йордан.


« Назад