за Христос

Библейски Речник / Шеминит

В заглавията на Псалми 6 Псалми 12, и в 1Летописи 15:21, значи осмият, и се вижда, че е било не някой музикален инструмент, но част в музиката.


« Назад