за Христос

Библейски Речник / Шевна

Настойник при цар Езекиевия дворец - Исая 22:15, който по-късно стана царски писар - 4Царе 18:18,37.


« Назад