за Христос

Библейски Речник / Шатър

Още в най-древни времена, Източните народи са живеели в шатри - Битие 4:20, те се изхранвали със скотовъдство, и трябвало да се местят от едно място на друго, за да търсят паша за стадата си; затова шатрите са им били необходими - Исая 38:12. Патриарсите Авраам, Исаак и Яков живееха в шатри - Битие 18:1; Евреи 11:9; и евреите през пътуването си от Египет за Обетованата земя, до завоюването на Ханаан, живееха в подобни жилища. Виж Шатроразпъване. Оттука и призива: "Израилю, всеки в шатрите си", и.т.н. - Съдии 7:8; 2Царе 20:1; 4Царе 8:21. И наистина, както се вижда и от Новия Завет, хората на Изток, мъже, жени и деца, живееха много под открито небе. Това виждаме и днес. За мадиамците, филистимците, сирийците, Хамовите потомци, агаряните, и хусийците (етиопяните), се казва в Св. Писание, че са живели в шатри. Но най-забележителния, по неустановеното си скитническо живеене народ са арабите, които още от Исмаилово време, дори до днес живеят в шатри. Посред големите преврати, които предадоха толкова царства от ръцете на едни в ръцете на други управители, тези скитащи племена и до сега стоят в шатри, неподчинени и диви като прадядо им. Обаче не само арабите, употребяват тази скромна постройка, и други азиатски народи я употребяват. Обикновено, шатрите се издигат, като се опъне дебело платно върху пръти, завързани с въжета на колове, забити в земята. Божият дом и небето, се наричат шатър или скиния на Йеова - Псалми 15:1 Псалми 61:4 Псалми 84:1; Евреи 8:2 Евреи 9:11. Лорд Линдсей казва: "Нещо плачевно се съглеждаше в утринното ни пътуване. Извадихме коловете на шатрите, и само няколко дупки, два или три купа пепел, и белезите от камилските колене по пясъкът, които наскоро ще изчезнат, са едничките дири от късовремения ни дом". Шатър, понякога се разбира преносно за живеещите в него - Ав.3:7; Захария 12:7.

Шатрите биват разноцветни: черни, като Кидарските шатри - Псалми 120:5; Песен на песните 1:5; червени, като от червено платно; жълти, като от блестящо злато; бели, като от бяло платно. Те биват и разнообразни, някои са кръгли, други продълговати, като дъното на обърнат кораб. В Сирия, шатрите обикновено се правят от платно, което жените тъкат от козина - Изход 35:26. Арабските шатри, са от черна козина. И други народи, употребяват малко или много същите видове шатри. Приказва се, че египтяните и маврите в Аскалон, употребяват бели шатри; и Д'Арвьо споменава, че шатърът на един Арабски емир, който той посетил, се отличавал от другите по бялото си платно. Един арабски шейх (главатар), си има по няколко шатри, за себе си, за челядта си, слугите си, и посетителите си; както през патриаршеските времена Яков, е имал шатри за себе си, за Лия, за Рахил, и слугините им - Битие 31:33; Съдии 4:17. Въобще, един шатър е достатъчен за една челяд, и ако е голям той се разделя със завеси на няколко отделения.« Назад