за Христос

Библейски Речник / Чудо

Свръхестественно дело, което трябва да се отдава непосредственно на Бога. Чудото в този смисъл, трябва да се различава от чудесата, които някои правят с измама, чрез тайни науки, или по такива естествени закони, които светът не познава. Исус Христовите чудеса, са били такива, които само Бог може да извърши, и били направени публично, пред многобройни зрители, (приятели и неприятели), истинността им можеше да се испита, и целта, която са имали е била свята. Те се потвърждават от достоверни очевидци, на които характерът и поведението са били безукорни, и те още се потвърждават от учреждения съществуващи и днес, предопределени да увековечат паметта на чудотвореца и на чудесата му. Христос е посочвал могъщите си дела, като неопровержими доказателства на неговото божество и послание - Матей 9:6 Матей 11:4,5,23,24; Йоан 10:24-27 Йоан 20:29,31. Измамите на Египетските магьосници и на лъжливите пророци, в старите и днешните времена - Второзаконие 13:1; Матей 24:24; 2Солунци 2:9; Откровение 13:14, не биха могли да издържат на горепосочените свидетелства за истинността на Христовите чудеса. Като давал някому сила да върши чудеса, Бог му е давал най-голямо доказателство за истината, която той е учил - 3Царе 18:38,39. Чудотворството е Божият собствен печат, който не се прилага на лъжи; и колкото хитро и да действува Сатана, за да прелъсти някого, никой, който искренно и усърдно търси да познае и да извърши Божията воля не ще бъде прелъстен.

Понеже главната цел на чудесата е била да удостоверят откровението на Божията воля, тези могъщи дела престанали когато Канона на Св. Писание се изпълнил, и християнството вече се утвърдило. От края на първото столетие, след възнесението на Христос, малко чудеса са станали, които да не подлежат на съмнение, а ще се яви ли някога случай за нови чудеса, това само Бог знае.

Следващият списък съдържа повечето чудеса споменати в Св. Писание, и не включва свръхестествените видения и откровения, в които Бог е благоволявал да се открива на старите, нито онези безбройни велики дела на провидението му, които изявяват неговата сила толкова неоспоримо, колкото самите чудеса. Виж Пророчество.

Старозаветни чудеса
1. Сътворението на света - Битие 1гл.
2. Потопът, и други чудеса свързани с това велико събитие - Битие 6 Битие 8гл.
3. Разрушението на Содом - Битие 19гл.
4. Изцелението на Авимелех - Битие 20:17,18.
5. Горящата къпина - Изход 3:2-4.
6. Мойсеевият жезъл станал змия, и пак жезъл - Изход 4:3,4 Изход 7:10.
7. Мойсеевата ръка станала прокажена, и после пак изцелена - Изход 4:6,7.
8. Водата обърната в кръв - Изход 4:9,30.
9. Нил обърнат в кръв - Изход 7:20.
10. Жабите нанесени и отмахнати - Изход 8гл.
11. Въшки нанесени - Изход 8:17.
12. Мухи нанесени и отмахнати - Изход 8:21-31.
13. Мор на добитъкът - Изход 9:3-6.
14. Гнойни цирки произведени - Изход 9:10,11.
15. Град нанесен, и спрян - Изход 9:23,33.
16. Скакалци нанесени, и отмахнати - Изход 10:13,19.
17. Тъмнина нанесена - Изход 10:22.
18. Първородни избити - Изход 12:29.
19. Червено море разделено - Изход 14:21,22.
20. Египтяни издавени в морето - Изход 14:26-28.
21. Водата на Мера подсладена - Изход 15:25.
22. Пъдпъдъци и манна изпратени - Изход 16гл.
23. Вода от канарата, на Хорив - Изход 17:6.
24. Амалик победен - Изход 17:11-13.
25. Стълб от облак, и огън - Числа 9:15-23.
26. Мариам прокажена - Числа 12:10.
27. Разрушението на Корей, и други - Числа 16:28-35,46-50.
28. Аароновият жезъл напъпил - Числа 17:8.
29. Вода от канарата, в Кадис - Числа 20:11.
30. Изцелението чрез медната змия - Числа 21:8,9.
31. Валаамовата ослица говори - Числа 22:28.
32. Чумата в пустинята - Числа 25:1,9.
33. Водите на Йордан раздвоени - Исус Навиев 3:10-17.
34. Водите на Йордан се връщат на мястото си - Исус Навиев 4:18.
35. Ерихон превзет - Исус Навиев 6:6-20.
36. Ахан се хваща - Исус Навиев 7:14-21.
37. Слънцето и луната застават - Исус Навиев 10:12-14.
38. Гедеоновото руно оросено - Съдии 6:36-40.
39. Мадиамците победени - Съдии 7:16-22.
40. Самсоновите подвизи - Съдии 14 Съдии 16гл.
41. Дагоновият дом съборен - Съдии 16:30.
42. Дагон пада пред ковчега - 1Царе 5гл.
43. Връщането на ковчега - 1Царе 6:12.
44. Гръм и дъжд на жътва - 1Царе 12:18.
45. Еровоамовата ръка изсъхнала - 3Царе 13:4,6.
46. Жертвеникът разцепен - 3Царе 13:5.
47. Бездъждие и суша - 3Царе 17:6.
48. Илия хранен от враните - 3Царе 17:6.
49. Брашно и елей доставяни - 3Царе 17:14-16.
50. Умряло дете съживено - 3Царе 17:22,23.
51. Всеизгаряне изгорено чрез огън от небето - 3Царе 18:36,38.
52. Дъжд от небето - 3Царе 18:41-45.
53. Човеци изгорени от небесен огън - 4Царе 1:10-12.
54. Водите на Йордан раздвоени - 4Царе 2:14.
55. Вредителни води излекувани - 4Царе 2:21,22.
56. Деца разкъсани от мечки - 4Царе 2:24.
57. Вода доставена - 4Царе 3:16-20.
58. Елей доставен - 4Царе 4:1-7.
59. Умряло дете съживено - 4Царе 4:32-35.
60. Нееман изцелен - 4Царе 5:10-14.
61. Проказата на Гиезий - 4Царе 5:27.
62. Желязо да плува - 4Царе 6:6.
63. Сирийци ослепени - 4Царе 6:18,20.
64. Умрял човек съживен - 4Царе 13:21.
65. Асирийци поразени от ангел - 4Царе 19:35.
66. Езекия изцелен - 4Царе 20:7.
67. Сянка върната назад - 4Царе 20:11.
68. Мор върху Израил - 1Летописи 21:14.
69. Йона останал неповреден в корема на една риба - Й-а 1:7, 2:10.

Новозаветни чудеса
1. Звездата на Изток - Матей 2:3.
2. Слизане на Божия Дух във вид на гълъб - Матей 3:16.
3. Христовото постене и изкушение - Матей 4:1-11.
4. Много Христови чудеса - Матей 4:23,24 Матей 8:16 Матей 14:14,36 Матей 15:30; Марк 1:34; Лука 6:17-19.
5. Прокажени очистени - Матей 8:3,4; Лука 17:14.
6. Слугата на стотника изцелен - Матей 8:5-13.
7. Майката на Петровата жена изцелена - Матей 8:14.
8. Бури успокоени - Матей 8:23-26 Матей 14:32.
9. Бесове изпъдени - Матей 8:28-32 Матей 9:32,33 Матей 15:22-28 Матей 17:14-18.
10. Паралитици изцелени - Матей 9:2-6; Марк 2:3-12.
11. Кръвотечение изцелено - Матей 9:20-22.
12. Дъщерята на Яир съживена - Матей 9:18,25.
13. Слепи получават зрение - Матей 9:27-30 Матей 20:35; Марк 8:22-25; Йоан 9:1-7.
14. Неми проговарят - Матей 9:32,33 Матей 12:22; Марк 7:33-35.
15. Чудеса от учениците - Матей 10:1,8.
16. Множества нахранени - Матей 14:15-21 Матей 15:35-38.
17. Христос ходи по водата - Матей 14:25-27.
18. Петър ходи по водата - Матей 14:29.
19. Христовото преображение - Матей 17:1-8.
20. Монета от устата на една риба - Матей 7:27.
21. Изсъхването на смоковницата - Матей 21:19.
22. Чудеса на разпятието - Матей 27:51-53.
23. Чудеса на възкресението - Матей 28:1-7; Лука 24:6.
24. Улов на много риба - Лука 5:4-6; Йоан 21:6.
25. Синът на вдовицата възкресен - Лука 7:14,15.
26. Чудеса пред Йоановите пратеници - Лука 7:21,22.
27. Чудеса от седемдесетте - Лука 10:9,17.
28. Болната жена изцелена - Лука 13:11-13.
29. Красничав изцелен - Лука 14:2-4.
30. На Малх ухото изцелено - Лука 22:50,51.
31. Водата превърната във вино - Йоан 2:6-10.
32. Синът на велможата изцелен - Йоан 4:46-53.
33. Безпомощният страдалец изцелен - Йоан 5:5-9.
34. Исус ходи по водата - Йоан 6:21.
35. Лазар възкресен - Йоан 11:43,44.
36. Христос идва при учениците си - Йоан 20:19,26.
37. Чудеса на Петдесетница - Деяния 2:1-11.
38. Чудеса от апостолите - Деяния 2:43 Деяния 5:12.
39. Един куц изцелен - Деяния 3:7.
40. Смъртта на Анания и Сапфира - Деяния 5:5,10.
41. Много болни изцелени - Деяния 5:15,16.
42. Апостолите избавени от тъмница - Деяния 5:19.
43. Чудеса от Стефан - Деяния 6:8.
44. Чудеса от Филип - Деяния 8:6,7,13.
45. Еней изцелен - Деяния 9:34.
46. Сърна съживена - Деяния 9:40.
47. Петър избавен от тъмница - Деяния 12:6-10.
48. Елима ослепен - Деяния 13:11.
49. Чудеса от Павел и Варнава - Деяния 14:3.
50. Един куц изцелен - Деяния 14:10.
51. Нечист дух изпъден - Деяния 16:18.
52. Павел и Сила избавени - Деяния 16:25,26.
53. Особени чудеса - Деяния 19:11,12.
54. Евтих съживен - Деяния 20:10-12.
55. Ухапване от ехидна направено безвредно - Деяния 28:5.
56. Поплиевият баща и други изцелени - Деяния 28:8,9.« Назад