за Христос

Библейски Речник / Асханаз

Син на Гомер и внук на Яфет - Битие 10:3. Земята, която била населявана от потомците му се споменава в Еремия - Еремия 51:27, заедно с Мини и Арарат, области в Армения.


« Назад