за Христос

Библейски Речник / Чист и нечист

В Св. Писание, тези думи често се употребяват в обреден смисъл; Мойсеевият закон ги приспособява към някои животни и към някои човеци в известни случаи - Левит 11 Левит 15гл.; Числа 19гл.; Второзаконие 14гл. Още преди потопа различавали чисти и нечисти животни - Битие 7:2, и този закон се е пазил и по времето на Христос, но Евангелието го е унищожило - Деяния 10:9-16.

Евреите ставали нечисти по много начини, волно или неволно. За да се очистят от обредните нечистотии, им е било заповядано да се окъпят по веднъж или повече пъти в баня, и да принасят жертви на Бога.« Назад