за Христос

Библейски Речник / Числа

Тази книга се нарича "Числа", защото първите и три глави съдържат изчисления на израилтяните и левитите, направени след освещението на скинията. Остатъкът от книгата, съдържа едно повествование за излизането на израилтяните от Синай, и за скитанията им след това в пустинята, до пристигането им до Моавските предели. Книгата е написана от Мойсей, (1451г. преди Р.Х.), и е четвъртата от книгите му. Виж Изход.


« Назад