за Христос

Библейски Речник / Черепки

Късове счупени грънци - Йов 2:8; Исая 30:14; образи на човешкото недостойнство и непостоянство - Псалми 22:15; Притчи 26:23. Развалините на много стари градове, се състоят повечето от черепки, от добре гледжосани грънци. По-едрите черепки, бедните употребявали различно - Исая 30:14. Обикновено нещо е да намериш днес по източни кладенци и извори, такива късове от счупени грънци, употребявани за пиене на вода, или пък да срещнеш някой, че носи в тях жарава или въглища.


« Назад