за Христос

Библейски Речник / Червено

Един цвят, който много се е ценял от старите - Изход 25:4 Изход 26:1,31,36. Саул се хвали, затова, че обличаше Израилевите дъщери в червено - 2Царе 1:24. Силата на този цвят, се загатва в Исая 1:18. В Откровение 17:3,4, червеното е символ на разврата и нечистотата. Виж Багрено.


« Назад