за Христос

Библейски Речник / Асфеназ

Началник над скопците на цар Навуходоносор, който имаше грижа за Данаил и за тримата му млади другари, и който се съгласи, не без опасност да им покаже милост - Даниил 1:3-18.


« Назад