за Христос

Библейски Речник / Чаша

Тази дума се употребява в Св. Писание с две значения, или със същинско или с преносно значение. В същинско значение, тя обозначава един особен съд за пиене, направен от рог или от метал - Битие 40:13 Битие 44:2; 1Царе 7:26. В преносно значение, под името чаша се разбира делът, който Провидението определя в живота на всеки човек - Псалми 11:6 Псалми 16:5.


« Назад