за Христос

Библейски Речник / Чародейство

Източните народи, са били любители на чародейството, вълшебничеството, магията, сънотълкуванието, и на мнимите предвещания за бъдещето. Още от най-стари времена, тези суеверия са били общи в Египет и в околните му земи, и затова Мойсей в законите си забранил на израилтяните, под най-строго наказание, да се допитват до чародеите, вълшебниците, гадателите и други такива - Изход 22:18; Левит 19:26,31 Левит 20:27. На израилтяните е било заръчано да убиват с камъни чародеите, прокобителите, гадателите, омайвачите, запитвачите на зли духове, вълшебниците, и запитвачите на мъртвите - Второзаконие 18:9-12. Пророчествата са пълни с укори против онези евреи, които ходили да се съветват при лъжливи пророци - Исая 8:19 Исая 47:11-14; Езекил 13:6-9. Евреите са били приведени в тези суеверия още повече чрез сношението си с халдейците, през царуването на последните им царе и Вавилонския плен - 2Летописи 33:6.

Гледачите са гледали в огън, вода, земя и въздух; по хвърченето на птиците и по пеенето им; по жребие, сънища, стрели, облаци, черва на животни и др. - Езекил 21:21.« Назад