за Христос

Библейски Речник / Църковна дисциплина

Виж Отлъчване от църквата.


« Назад