за Христос

Библейски Речник / Църква

Гръцката дума еклесия, означава "събрание", било религиозно или друго, и понякога е преведена така, както в Деяния 19:32,39. В Новия Завет общо означава "събрание от богомолци", или еврейско - Деяния 7:38, или християнско - Матей 16:18; 1Коринтяни 6:4.

Думата има два аспекта:

1. Всемирната Христова Църква, (невидимата църква), състояща се от онези, чиито имена са написани на небето, които Бог познава, но които ние не можем да знаем кои са - Евреи 12:23, или "видимата църква", състояща се от онези, които минават на земята за Христови последователи - Колосяни 1:24; 1Тимотей 3:5,15.

2. Една особена църква или едно тяло от вярващи, които се събират на едно място и се молят заедно; както Римската църква, Коринтската църква, и др., до които ап. Павел е отправял писма.« Назад