за Христос

Библейски Речник / Цефнат-Панеах

Египетско име дадено на Йосиф от Фараона, за възпоминание на спасението, което стана чрез него - Битие 41:45.


« Назад