за Христос

Библейски Речник / Целуване

Целувката се е употребявала като знак на почит и на обич - Битие 29:13; Рут 1:14; Деяния 20:37. Понякога целуваха брадата - 2Царе 20:9; а в знак на по-голяма смиреност, краката - Лука 7:38. Пред идолите или небесните тела идолослужителите си целуваха към тях ръката - 3Царе 19:18; Йов. 31:27; Осия 13:2. Заповедта: "Целувайте Синът" - Псалми 2:12, може да се изясни с 1Царе 10:1, където Самуил в знак на покорност целуна Саул. Първите християни в знак на мир и любов се поздравяваха със "свята целувка" - 1Петрово 5:14; Римляни 16:16.


« Назад