за Христос

Библейски Речник / Цапля

Един вид нечиста птица - Левит 11:19; Второзаконие 14:18. Виж Птици.


« Назад