за Христос

Библейски Речник / Хусанрисатаим

Един Месопотамски цар, който угнетявал израилтяните осем години, (между 1402 и 1394г., преди Р.Х.), и от когото ги избавил Готониил - Съдии 3:8-10.


« Назад