за Христос

Библейски Речник / Хус

I. Най-старият син на Хам, и баща на Нимрод, Сева, Евила, Савта, Раама, Савтека, повечето от които се заселили в Честита Арабия - Битие 10:6-8.

II. Хус или Хуска земя. Земята населена от Хусовите потомци. Това название се вижда, че е било приспособено най-малко на три различни страни:

1. Източен Хус, който обемал областите Персис, Хусистан и Сусиана, в Персия. Тази земя лежи на изток от Тигър. В нея се мисли, че е текъл Гион - Битие 2:13. Виж Едем.

2. По мнението на мнозина, евреите така също употребявали Хус и Хуска, за да обозначават южните части на Арабия, и крайбрежието на Червено море. В Хуската земя се родил Нимрод, който се населил в Месопотамия - Битие 10:8. "Етиопянката", която Мойсей взел за жена в пустинята, може да е била от рода на Хус - Изход 2:16-21; Числа 12:1; 2Летописи 21:16.

3. По-обикновено Хус обозначава собствена Етиопия, която лежи на юг и на югоизток от Египет, и която сега се нарича Абисиния - Исая 18:1 Исая 20:3-5; Еремия 13:23; Езекил 29:10; Даниил 11:43.« Назад