за Христос

Библейски Речник / Хрисолит

Един прозрачен скъпоценен камък, злато-цветен и блестящ - Откровение 21:20. Мнозина мислят, че е камъкът, който сега наричаме "топаз".


« Назад