за Христос

Библейски Речник / Хорма

Един град на юг в Ханаан. При Хорма, непокорните юдеи били поразени, през втората година след изхода им от Египет - Числа 14:45. Този град по-късно бе опустошен и разорен - Съдии 1:16,17, но Симеоновите потомци отново се заселиха в него - Исус Навиев 19:4, и Давид им изпрати една част от користите, които плени от амаличаните - 1Царе 30:30.


« Назад