за Христос

Библейски Речник / Ходатайство

То се изразява в това, че Исус Христос се явява пред небесния трон като застъпник на людете си, и посредничи чрез извършеното си дело, за да се приемат молитвите им, и да се оправдаят молителите в неговото лице - Исая 53:12; 1Йн. 2:1; Римляни 8:34; Евреи 7:25 Евреи 9:24. Христос е единственият Ходатай, който се застъпва за грешниците и неговото дело е съвършено. За Св. Дух също е писано, че ходатайствува за вярващите - Римляни 8:26, като всява святи желания в сърцата им.


« Назад