за Христос

Библейски Речник / Хова

Едно място на север от Дамаск, което било посетено от Авраам - Битие 14:15. Това място сега е неизвестно.


« Назад