за Христос

Библейски Речник / Хирам

I. Един Тирски цар, който изпратил да честитят на Давид възкачването му на престола, и който му помогнал да съгради палата си - 2Царе 5:11; 1Летописи 14:1.

II. Друг Тирски цар, който може би е бил син на предишния, и който също бил приятел на Давид. При възцаряването на Соломон, той изпратил да му честитят, а после му доставил голяма помощ за построяването на храма. Той приготвил и му изпратил дървета и камъни, с едно голямо количество злато, вместо които приел жито, вино и масло, заедно с двадесет града в Галилея - 3Царе 9:26-28 3Царе 10:11-22; 2Летописи 8:18. Йосиф, Юдейския историк, разказва, че Хирам и Соломон си задавали един на друг гатанки, и че Хирам, след като подобрил положението на столицата си Тир и царството си, през честитото си царуване от тридесет и четири години, умрял на възраст петдесет и две години.

III. Един изкусен художник от Тир, на когото майка му била Еврейка, а баща му Тирянин. Вътрешните украшения и съдове на Соломоновия храм, били изработени под негово ръководство - 3Царе 7:13,14; 2Летописи 2:13,14.« Назад