за Христос

Библейски Речник / Хетейци

Потомци на Хет - Битие 10:15, едно Ханаанско племе, което обитавало около Хеврон, по времето на Авраам - Битие 15:20,23гл. (виж Ханаанци), и което било подчинено през времето на Израилското нашествие - Изход 3:8; Исус Навиев 3:10. Хетейците, обаче, не били съвсем изтребени, Урия бил хетеец - 2Царе 11:3; между поданиците на Соломон имало и хетейци - 3Царе 9:20; четем за "Хетейски царе" на юг - 3Царе 10:29; 4Царе 7:6. Хетейците, са били известни по име до след завръщането на юдеите от плена - Ездра 9:1.


« Назад