за Христос

Библейски Речник / Хет

Син на Ханаан, от Хамовото поколение и прародител на хетейците - Битие 10:15 Битие 23:3,5,7,10,16,18,20 Битие 25:10 Битие 27:46 Битие 49:32; 1Летописи 1:13. Виж Хетейци.


« Назад