за Христос

Библейски Речник / Херувими

Или небесни същества или символични изображения, за които се говори на много места в Св. Писание. Херувимите се представят различно; като живи същества - Езекил 1гл.; Откровение 4гл.; като везани образи, златни, позлатени, или дървени - Изход 36:35 и 37:7; Езекил 41:25. Те още се представят като имащи по едно, по две, или по четири лица - Изход 25:20; Езекил 10:14 и 41:18, като имащи по две, по четири, или по шест крила - 3Царе 6:27; Езекил 1:6; Откровение 4:8. Най-подробното описание на херувимът, го представя като животно, с човешки образ, крилато, пълно с очи и отпред и отзад, с четири лица, лъвово, човешко, говеждо и орлово - Езекил 1:10 и 41гл.; Откровение 4гл. Вярва се, че херувимите служат за изпълнението на Божията воля.


« Назад