за Христос

Библейски Речник / Херетци

I. Съплеменници на филистимците, за които се мисли, че са били едно поселение от остров Крит - 1Царе 30:14; Езекил 25:16; Софоний 2:5.

II. Една част от Давидовите телохранители. Херетците в този случай, се споменават винаги с фелетците - 2Царе 8:18 2Царе 15:18 2Царе 20:7; 1Летописи 18:17. Някои предполагат, че те са били чужденци, които Давид приел на служба, когато е бил между филистимците. Гетците, които се споменават заедно с тях в 2Царе 15:18, са били несъмнено чужденци. Други мислят, че те били добили това име от службата си - палачи и бързоходци.« Назад