за Христос

Библейски Речник / Хацармавет

Третият Йоктанов син - Битие 10:26; 1Летописи 1:20. Той бе прародител на жителите на днешната страна Хадрамаут, област в югоизточна Арабия. Тази област изобилва с ливан и смирна, но климата й е нездрав; оттука и името й.


« Назад