за Христос

Библейски Речник / Харгол

В Левит 11:22, един вид скакалец.


« Назад