за Христос

Библейски Речник / Хамос

Народното божество на моавците и амонците, на което и Соломон съгради място за поклонение в Ерусалим - Числа 21:29; Съдии 11:24; 3Царе 11:7; 4Царе 23:13; Еремия 48:7.


« Назад