за Христос

Библейски Речник / Хам

I. Един от Ноевите синове - Битие 5:32 Битие 7:13 Битие 9:18 Битие 10:1. Нечестивото поведение на Хам, накарало Ной да го прокълне в лицето на сина му Ханаан - Битие 9:20-27. Хам бил баща на Хус, Мицраим, Фут, и Ханаан, т.е. прадядо на хананейците, южните араби, етиопяните, египтяните, и общо на африканците - Битие 10:6-20.

II. Едно поетично име на Египет - Псалми 78:51 Псалми 106:22.

III. Една неизвестна страна на Зузимите - Битие 14:5.« Назад