за Христос

Библейски Речник / Халев

I. Ефониев син, от Юдовото племе, който бе изпратен с по един човек от всичките други племена, за да разгледа Обещаната земя - Числа 13 и 14гл. От дванадесетте, Халев и Исус работили верно и искрено, и от всичките възрастни мъже, само на тях е било позволено да влязат в Ханаан - Числа 14:6-24,38 Числа 26:65. Той е бил един от князете, определени да разделят завоюваната земя между племената - Числа 34:19. Хеврон му бе даден, като награда за верността му, според Божието обещание - Второзаконие 1:36; Исус Навиев 14гл. Макар и на 85 години, той все още бил силен, и изгонил Енаковите синове от наследието си. Той дал част от него и дъщеря си Ахса на братовчед си Готониил, който беше спечелил наградата с храбростта си в превземането на Девир - Исус Навиев 15:13-19 Исус Навиев 21:12. Тази страна, за кратко време е носила името на Халев - 1Царе 30:14.

II. Син на Ор, чиито синове, населявали земята около Витлеем - 1Летописи 2:50-55.« Назад