за Христос

Библейски Речник / Халах

Един град в Асирия, съграден от Асур или Нимрод - Битие 10:11,12. Той е бил близо до Ниневия, и Ресен се е намирал между тях.


« Назад