за Христос

Библейски Речник / Фуртунат

Фортунат отишъл от Коринт в Ефес, да посети Павел. Апостолът говори за "Стефанина, Фуртуната и Ахаика", като първи плодове на Ахаия, и още като такива, които били отредени да служат на църквата и на светиите. Те занесли първото Павлово послание в Коринт.


« Назад