за Христос

Библейски Речник / Фисон

Една от четирите реки, които напояваха Рая - Битие 2:11, която течеше през Евилатската земя, където се добиваше превъзходно злато. Както Едемската градина, местоположението й точно не се знае. Виж Едем и Ефрат.


« Назад