за Христос

Библейски Речник / Финик

Критско пристанище днес наричано Лутро, което гледа на югоизток. На път от Кесария за Рим, Павел не успя да влезе в това пристанище - Деяния 27:12.


« Назад