за Христос

Библейски Речник / Финеес

I. Елеазаров син, и внук на първосвещеника Аарон. Ревнивият и решителният му характер, ясно се вижда в чевръстото му пробождане на развратния Юдов княз и другарката му Мадиамка, на Моавските полета - Числа 25гл. За тази негова смела и своевременна услуга, първосвещенството бе обезпечено за домородството му, което също така остана вярно; и потомството му, (освен през времето от Илий до Садок), стоеше на чело на свещенството до разрушаването на храма. Финеес предводителствуваше Израилското войнство в битката с Мадиамците - Числа 31:6; Псалми 106:30,31. Той бе вождът на депутацията, изпратен да заяви пред зад-Йорданските племена за издигнатият им олтар - Исус Навиев 22:5-34. На бащино си време, беше поставен надзирател над Левитите - Числа 3:32; а по-късно бе помазан за първосвещеник - Исус Навиев 24:33; той изяви волята Божия относно наказанието на Гавайците - Съдии 20:28.

II. Син на първосвещеника Илий. Виж Офний.« Назад