за Христос

Библейски Речник / Ферезейци

Старите жители на Палестина, които бяха се смесили с ханаанците, или те сами произхождаха от Ханаан. Те са живели в средата на Ханаан - Битие 34:30; Исус Навиев 11:3 Исус Навиев 17:15; Съдии 1:4,5, но някои от тях живяха на едната и на другата страна от Йордан, по планинските места, както и по полетата. На много места в Св. Писание, ханаанци и ферезейци се споменават като главните народности на страната, както във времето на Авраам и на Лот - Битие 13:7. Някои остатъци от това племе съществуваха в Соломоново време, и той ги направи роби - 3Царе 9:20,21. Виж Ханаанци.


« Назад