за Христос

Библейски Речник / Фелетци

Фалетците винаги се споменават заедно с Херетците, като и едните, и другите, служеха като телохранители на царя - 2Царе 8:18 2Царе 22:23. Предполага се, че тази дума, ако не е името на някое Еврейско или Филистимско семейство, означава бързоходци; и така се вижда, че са служили като царски пратеници; също както Херетците, името на които произхожда от една Еврейска дума, която значи отсичам, служеха като царски палачи (джелати). Виж Херетци II.


« Назад