за Христос

Библейски Речник / Фегор

Една планина на Моав, откъдето Валаам разгледа племената на Израил - Числа 23:28. Вероятно лежи няколко мили на североизток от Мъртво море, но сега не може да се отличи. Името на това място и на околността му има връзка с един идол на моавците - Второзаконие 4:8. Виж Ваал.


« Назад