за Христос

Библейски Речник / Фараон

Фараон е чиста Египетска дума, заета в Еврейския език, и значи цар; заради това навсякъде, където се среща, тя означава "цар". Така Фараон Вафрий е същият цар Вафрий. Прилежащото изображение, снето от един Египетски камък, представя образът на една Фараонова дъщеря, вероятно Сисаковата.

Не по-малко от дванадесет или тринадесет Египетски царе, са споменати в Св. Писание, и с изключение на четирима, всичките носят общия титул "Фараон". Двама от тях, заедно с този титул, носят и собствени имена - Нехао и Вафрий.

Следва изложение на имената им по ред. Някои от тях, със старанията на Шамполион и други, са вече отъждествени с имената на царе, познати ни от други източници, а останалите още са неизвестни. Толкова кратки, неясни и противоречиви са подробностите, изложени в Египетската история и старото летоброене, че никое име преди Сисак не може безспорно да се отъждестви.

1. Фараон - Битие 12:15, по времето на Авраам (1920г. преди Р.Х.). Вероятно е бил цар от Тивската династия.
2. Фараон, господарят на Йосиф - Битие 37:36,39-50гл.; Деяния 7:10,13, (1728г. преди Р.Х.). Някои предполагат, че Фараон, комуто Йосиф стана везир, е син на гореспоменатия в Битие 37:36.
3. Фараон, който не познаваше Йосиф, и под когото Мойсей бе роден, (1571г. преди Р.Х.) - Изход 1:8; Деяния 7:18; Евреи 11:23.
Твърде е вероятно да е имало друг Фараон по времето, когато Мойсей побягна в Мадиамската земя, който умря преди връщането на осемдесетгодишния Мойсей от Мадиам в Египет - Изход 2:11-23 Изход 4:19; Деяния 7:23.
4. Фараон, под чието царуване израилтяните излязоха от Египет, и който погина в Червеното море (1491г. преди Р.Х.) - Изход 5 Изход 14гл.; 4Царе 17:7; Неемия 9:10; Псалми 135:9 Псалми 136:15; Римляни 9:17; Евреи 11:27.
5. Фараон по времето на Давид (1030г. преди Р.Х.) - 3Царе 11:18-22.
6. Фараон, тъстът на Соломон (1010г. преди Р.Х.) - 3Царе 3:1 3Царе 7:8 3Царе 9:16,24.
7. Сисак, към края на Соломоновото царуване, и през Ровоамовото, (975г. преди Р.Х.) - 3Царе 11:40 3Царе 14:25; 2Летописи 12:2.

Оттук нататък вече се споменават собствените имена на Египетските царе. Виж. Сисак.
8. Зара, Египетско - Етиопски цар по времето на Аса, (930г. преди Р.Х.), наричан в други източници Осорхон. Виж Зара IV.
9. Сова, или Севех, съвременник на Ахаз (730г. преди Р.Х.) - 4Царе 17:4. Виж Сова.
10. Тирак, Етиопско - Египетски цар, по времето на цар Езекия, (720г. преди Р.Х.) - 4Царе 19:9; Исая 37:9. Той е Теархъ на Страбон, и Таракль на Манетон - Виж Тирак.
11. Фараон Нехао, по времето на цар Йосия (612г. преди Р.Х.) - 4Царе 23:29,30, и др; 2Летописи 35:20-24, и др. Нехао, син Псаметихов. Виж Нехао.
12. Фараон Вафрий, съвременик на Навуходоносор, и внук на Нехао; Херодот го нарича Априис. Той се съюзи със Седекия против Навуходоносор, прогони асирийците от Палестина, превзе Тир и Сидон, и се върна в Египет с голяма плячка. Вижда се, че не е съдействал за предпазването на Ерусалим от разрушение - Еремия 37:1-5 Еремия 47:1; Езекил 29 Езекил 32гл. Царува двадесет и пет години, и след неуспешния си поход против Киринея, войската му го свали от престола, според думите на Еремия - Еремия 44:30.« Назад