за Христос

Библейски Речник / Фануил

Един град оттатък Йордан и близо до Явок; защитен с як стълб, който Гедеон събори по причина, че жителите на Фануил отказаха да му помогнат срещу мадиамците - Съдии 8:8-17. Еровоам I пак го въздигна - 3Царе 12:25. Нарече се Божие лице, защото Яков на това място се бори с ангелът, и каза: "Видях Бога лице с лице" - Битие 32:30.


« Назад