за Христос

Библейски Речник / Ученик

В Новия Завет тази дума се употребява най-много за Христовите последователи. Понякога тя се употребява за последователите на Йоан Кръстител - Матей 9:14, и за онези на фарисеите - Матей 22:16. Така също, думата "ученици" е употребена за дванадесетте апостоли - Матей 10:1 Матей 11:1 Матей 20:17. Въобще, "ученик Христов", е онзи, който вярва в Христовото учение; който има упование в Христа; който подражава неговият пример; и който се стреми да върши Неговото дело.


« Назад