за Христос

Библейски Речник / Утешител

Гръцката дума параклитос значи застъпник. Така Исус Христос е наречен ходатай (параклитос): "Имаме ходатай при Отца, Исуса Христа, Праведния" - 1Йн. 2:1. Но по-често името "Утешител" обозначава Св. Дух. Той е "Друг Утешител" - Йоан 14:16,26 Йоан 15:16; Лука 24:49; Деяния 1:4. Българската дума "Утешител", не изразява цялото значение на гръцката, която внушава на умът не само утеха, но и помощ, и наставление. Обещанието на Исус Христос, че ще изпрати на учениците си "Друг Утешител", се изпълни в денят на Петдесетница. Св. Дух утешавал и укрепвал учениците, когато стоели пред съдилища; упътвал ги във всяка истина за душеспасението; напомнял им думите и делата на Христос; и им откривал бъдещи събития. Утешителят още действува благотворно в света, като изобличава човеците за греховете им.


« Назад