за Христос

Библейски Речник / Уста

Понякога се употребява в Св. Писание вместо говорител - Изход 4:16; Еремия 15:19. Господ говорил с Мойсей "уста с уста" - Числа 12:8, т.е. снизходително и ясно. Законът трябваше да е в устата на евреите - Изход 13:9, сир. добре научен и преговарян. "Жезълът на устата му" - Исая 11:4, и "от устата му излизаше меч остър" - Откровение 1:16, обозначават силата на Христовото слово да убеждава, да управлява и съди. Виж Исая 49:2, и Евреи 4:12. Еврейската дума "уста", често се превежда заповед - Битие 45:21; Йов 39:27; Еклесиаст 8:2.


« Назад