за Христос

Библейски Речник / Урия

I. Един Хетеец от Давидовата войска, славен за храбростта си. За да спаси жена му Витсавее от смърт за прелюбодейство, и за да я обсеби, Давид причини смъртта му - 2Царе 11гл., 12:9, 23:29; 3Царе 15:5.

II. Първосвещеник във времето на цар Ахаз. Исая го нарича "верен свидетел" - Исая 8:2, но Урия съгреши, като по царската молба, издигна и употреби олтар, какъвто законът не позволяваше - Изход 27:1-8 Изход 38:1-7; 4Царе 16:9-12.

III. Верен пророк, от Юдейският град Кириатиарим, във времето на Йоаким. Той потвърди предсказанията на Еремия против Юдея. Като беше побегнал в Египет от разярения цар Йоаким, и върнат от Фараон Нехао, той бе нечестиво убит и позорно закопан - Еремия 26:20-23. Сравни 4Царе 24:4.« Назад