за Христос

Библейски Речник / Урван

Един Римски ученик, сътрудник на апостол Павел - Римляни 16:9.


« Назад